ทำไมต้องเลือก PNE

ครูทุกท่านได้มาตรฐานทางวิชาชีพ

ครูทุกท่านได้มาตรฐานทางวิชาชีพ

คุณครูทุกท่านของทางสถาบัน Phuong Nam Education จบจากสาขาภาษาศาสตร์โดยมีมาตรฐานทางวิชาชีพเป็นอย่างดีกับประสบการณ์ทำงานเป็นเวลานาน

วิธีการสอนมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอนมีประสิทธิภาพ

ทางสถานบันเน้นการใช้รูปภาพกับวีดีโอเพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและจำได้เร็วขึ้น กิจกรรมสื่อสารต่างๆแซกไวยากรณ์จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนั้น นักเรียนยังได้รับเอกสารเพิ่มเติมและคำแนะนำในการเรียนด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธภาพ

ขนาดของคลาสอยู่ในจำนวนที่พอดี

ขนาดของคลาสอยู่ในจำนวนที่พอดี

จำนวนนักเรียนจำกัดมากสุด 6 คนต่อห้อง ช่วยให้คุณครูสามารถควบคุมอย่างทั่วถึง ช่วยนักเรียนในการออกเสียง และฝึกฝนกับนักเรียนทุกคน ระหว่างนักเรียนด้วยกันก็มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดี

เวลาเรียนหลากหลาย

เวลาเรียนหลากหลาย

เวลาเรียนหลากหลาย ทั้งตอนเช้า ตอนค่ำ สุดสัปดาห์ ฯลฯ ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกตามที่ตัวเองสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนครบถ้วน

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนครบถ้วน

สิ่งอำนวยควาามสะดวกในห้องเรียนมีอย่างครบถ้วนอย่างเช่น ลำโพง projector ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในห้องยังมีแอร์ น้ำดื่ม ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเรียนและคุณครูในการทำกิจกรรมในห้องอย่างสนุกสนาน

นักเรียนได้รับหนังสือเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นักเรียนได้รับหนังสือเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ถูกออกแบบตามมาตรฐาน "ความสามารถทางภาษาเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ") ช่วยฝึกฝนทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงเข้มข้น บทเรียนถูกออกแบบให้กระชับและสนุกสนานทำให้นักเรียนจำง่ายและนานขึ้น

หลักสูตร

เสียงจากนักเรียน

Your name

สมัครหลักสูตร
บทเรียน